Alternatywa dla węgla

Ekologiczne rozwiązania pozwalające na efektywne ogrzewanie domu stają się coraz bardziej popularne. Wynika to z jednej strony z coraz większej świadomości społecznej w tym względzie a z drugiej strony z coraz większej dostępności takich rozwiązań, jak biomasa na rynku. Biomasa jest jedną z istotnych alternatyw w stosunku do najbardziej popularnego paliwa w Polsce, czyli węgla. Nazywana również peletem, biomasa zapewnia przede wszystkim możliwość utrzymania czystszej kotłowni. To nie jedyny atut, który posiada pelet węglowy. Kolejną kwestią jest oczywiście ekologiczność tego rodzaju materiału do ogrzewania. Zapewnia on również możliwość uzyskania nieco  tańszego ogrzewania.

Przy spalaniu biomasy możliwe jest uzyskanie dużej ilości ciepła. Jeśli chodzi o ekologiczne walory biomasy to przede wszystkim nie zawiera ona tak dużych ilości siarki. Jest to składnik występujący w znacznie większych ilościach zarówno w ropie naftowej jak też węglu kamiennych. Siarka powstająca w procesie spalania jest również groźna dla organizmu żywych ze względu na toksyczność. Innym problemem związanych ze spalaniem paliw kopalnych jest powstawanie dwutlenku węgla. Do atutów peletu węglowego zaliczyć można również fakt, że jest on powszechnie dostępny a jego użytkownicy zauważyć mogą również atrakcyjność tego materiału w zakresie kosztów. Biomasa jest dostępna w znacznie niższych cenach w stosunku do innych paliw kopalnych. Pelet jest biomasą, która przygotowywana jest w formie sprasowanej.

Do wytwarzania peletu wykorzystuje się bardzo wysokie ciśnienie. Sprasowany materiał sprawia, że z bardzo małej objętości możliwe jest uzyskanie dużych ilości energii. Pelet można również łatwo dozować, dzięki występowaniu w formie granulatu.