Czym ogrzewać dom?

Nowe technologie na rynku ogrzewania sprawiają, że możliwy jest wybór coraz większej ilości typów ogrzewania, które można wybrać dla domu. W zależności od wybranego rodzaju ogrzewania konieczne jest stosowanie nieco innych materiałów zapewniających ciepło. Jednym z najpopularniejszych materiałów, który można spalać w celu uzyskania ciepła, jest węgiel.

Węgiel używany może być w kotłach zasypowych, podajnikowych. Innym materiałem stosowanym, jako materiał do palenia w kominkach jest drewno. Drewno ma jednak mniejszą wartość opałową w stosunku do węgła. Jednak koszty ogrzewania mogą być korzystne w sytuacji, gdy w danych warunkach lokalnych dostępny jest tani materiał. Osoby posiadający prywatny las mogą sporo zyskać właśnie na paleniu drewnem.

Coraz bardziej popularnym materiałem wykorzystywanym, jako opał jest pellet. Jego atutem jest przede wszystkim możliwość spalania go w kominkach z automatycznym podajnikiem. Pelet węglowy ma korzystną wartość opałową, dzięki czemu jego stosowanie może okazać się tańszym rozwiązaniem. Kolejnym plusem jest to, że nie brudzi on w taki sposób, jak ekogroszek.  Z tego powodu jest to alternatywa zarówno w stosunku do węgla, koksu, jak też oleju opałowego czy gazu.

Podstawowym walorem peletu węglowego podkreślanym przez wielu ekspertów jest ekologiczność tego materiału, czyli brak wytwarzania tak dużych ilości siarki. W stosunku do ekogroszku pelet jest materiałem, który zapewnia wysoką jakość, gdy opakowania tego materiału praktycznie automatycznie trafiają na rynek, co wynika między innymi z faktu większego popytu na ten materiał w stosunku do podaży na rynku. Jako sprasowany materiał, który tworzony jest w formie granulatu pelet zapewnia również duża łatwość jego dozowania.