Znaczenie harmonogramu prac podczas budowy domu

budowa domu
Gdy zadajemy sobie pytanie na temat przebiegu prac oraz samego czasu trwania budowy domu jednorodzinnego, musimy mieć świadomość tego, że wpływa na to przynajmniej kilka czynników. Duże znaczenie ma między innymi technologia budowy, nie bez znaczenia jest jednak również sam profesjonalizm pracowników i nasza płynność finansowa.

Sam harmonogram budowy jest planem tych prac, których wykonanie na danym etapie wydaje się niezbędne. Jeśli ma być szczegółowy warto pamiętać o tym, że prace rozpisuje się wraz z ich ilością bez pomijania takich parametrów, jak choćby liczba okien, które trzeba zamontować. Harmonogram może obejmować cały okres budowy, nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, aby rozpisać go na poszczególne dni i tygodnie. Warto uwzględnić w nim nie tylko czas pracy, ale i przerwy techniczne.

O dużym znaczeniu harmonogramu możemy przekonać się między innymi planując kolejność wykonywanych prac i dostaw materiałów budowlanych. Wskazuje nam on między innymi zależności pomiędzy jego poszczególnymi etapami. Ułatwia też określenie, na jak długo zatrudniać poszczególne ekipy. Oczywiście, nie jest on niezmienny, wskazane jest przy tym nanoszenie do niego korekt na bieżąco. Dzięki temu mamy wgląd w rzeczywisty postęp prac, a jednocześnie możemy odpowiedzieć na pytanie o to, do jakiego stopnia nasze plany zostaną zmodyfikowane przez opóźnienia. Z dokumentem powinien zapoznać się nie tylko kierownik budowy, ale również szef ekipy i inspektor nadzoru.

Stan zerowy i jego specyfika
Gdy mamy do czynienia ze stanem zerowym, wśród składających się na niego prac wymienia się przede wszystkim roboty ziemne, prace związane z wykonaniem fundamentów i ścian fundamentowych, izolację części podziemnej, działania związane z przebiegiem instalacji poziomej oraz układanie podkładu betonowego. Szacuje się, że ich wykonanie powinno nam zająć około miesiąca.
W harmonogramie przewiduje się zatem, że wyrównanie terenu działki zajmie nam od jednego do dwóch dni, wytyczenie przez geodetę położenia domu – jeden dzień, a zdjęcie warstwy humusu, aby wykonać wykop pod fundamenty – od jednego do dwóch dni. W ciągu jednego dnia powinniśmy uporać się z ułożeniem warstwy betonu podkładowego oraz wybetonowaniem ław fundamentowych, a maksymalnie dwa dni to czas deskowania dla ław fundamentowych, wykonania przejść instalacyjnych oraz murowania ścian fundamentowych. Zaizolowanie poziome i pionowe fundamentów i ścian na ogół zajmuje do dwóch dni,  rozprowadzenie instalacji przed wylaniem płyty posadzkowej i wybetonowanie płyty posadzki – jeden dzień. Nieco dłużej trwa obsypanie ścian gruntem i wykonanie podłoża pod posadzkę parteru, na tę czynność warto więc zarezerwować sobie nawet trzy dni. 

Stan surowy otwarty w harmonogramie budowy
Na stan surowy otwarty warto poświęcić od dwóch do nawet czterech miesięcy, właśnie wtedy następuje bowiem wymurowanie ścian i kominów, wykonanie stropów, wybetonowanie schodów, wykonanie więźby i ułożenie wstępnego pokrycia. Stosunkowo prosta, bo zajmująca jeden dzień, jest izolacja ścian parteru, do czterech dni będziemy zaś montować na parterze kominy. Na murowanie ścian nośnych parteru należy przeznaczyć nawet dwa tygodnie, w tym czasie bowiem należy też zadbać o nadproża otworów okiennych i drzwiowych. Szalowanie, zbrojenie, a potem również wybetonowanie podbiegów i słupów zajmie nam tydzień, a te same czynności wykonywane w przypadku stropu na parterze – nawet trzy tygodnie. Jeden lub dwa dni okażą się niezbędne, gdy zechcemy wykonać wieńce i strop. Schodom na poddasze należy poświęcić 5 dni, a pielęgnacji i rozszalowaniu stropu i schodów – nawet tydzień. Pięć dni to również czas, jaki spędzimy murując ścianki kolankowe i szczytowe poddasza, dwa dni mniej zajmie nam zaś wykonanie wieńca pod murłatę i słupów, które będą wzmacniały ściankę kolankową. Murowanie kominów na poddaszu to cztery dni pracy, a montaż więźby dachowej po odczekaniu 14 dni – nawet dwa tygodnie. Na tym etapie prac dochodzi też do zaizolowania, ocieplenia i pokrycia dachu, co może trwać przez tydzień.

Stan surowy zamknięty i jego charakterystyka
Prace związane ze stanem surowym zamkniętym obejmują przede wszystkim montaż okien i drzwi, choć duże znaczenie ma również wzniesienie ścian działowych wewnątrz samego budynku. Prace związane ze stolarką budowlaną zwykle trwają około tygodnia, montaż ścian działowych potrafi zaś zająć nam 14 dni.